CV

ERFARING

Fra 2018: Privatpraktiserende jordemoder – Sydsjælland og øerne

Privat jordemoder (med jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelse, barselsbesøg, ammehjælp mv.)

Fra 2016: Næstved Sygehus

Føde- og svangregang, fast jordemoderkonsultation i Vordingborg, fødselsforberedelse, mv.

Fra 2012: Hvidovre Hospital

Føde-, svangre-, barselsgang, konsultationer, hjemmebesøg, mv.

Fra 2010: Rigshospitalet

Jordemoder på barselsafdelingen

2010: Professionshøjskolen Metropol, København

Uddannet og autoriseret jordemoder

Indimellem mine ansættelser har jeg bl.a. holdt barselsorlov med mine to dejlige børn. Jeg har også i kortere perioder i 2009 og 2010 arbejdet som lægesekretær og jordemoder i en lægepraksis i Søborg.

Som studerende har jeg bl.a. været tilknyttet Hvidovre og Hillerød Hospitaler og arbejdet som lægesekretær. Jeg har tidligere også arbejdet som frivillig omsorgsmedhjælper i Mødrehjælpen, Alexandrakollegiet i Valby.

KURSER

2019: Medlem af “Professionelle netværk om amning” (Komiteen for Sundhedsoplysning)

2018: “Temadag om amning” (Kompetencecenter for amning, København)

2018: “Tidlig indsats – hvad virker?” (Professionshøjskolen Metropol, København)

2018: Faglig dag for privatpraktiserende jordemødre (Jordemoderforeningen)

2017: Sundhedsplatformen (Næstved Sygehus)

2016: Basal genoplivning (Næstved Sygehus)

2014: CTG/STAN Sikre fødsler (Hvidovre Hospital)

2013: Neonatal genoplivning (Hvidovre Hospital)

2012: Gestationel diabetes mellitus / Graviditetsbetinget sukkersyge (Hvidovre Hospital)

2010: Obstetrisk ultralydsskanning (Professionshøjskolen Metropol, København)

2009: Sikker mundtlig kommunikation (Hvidovre Hospital)

2009: International Health Course (tropemedicin) (Københavns Universitet)

2009: Sutureringskursus (GynZone)