Barselsbesøg

 

Barselsbesøg kan indeholde rigtig mange ting, alt efter hvad der fylder i jeres lille familie. Jeg har selvfølgelig altid øje for mor og barns trivsel og vil spørge ind til det. Det kan også handle om opmærksomhed på efterfødselsreaktioner, hvilket er meget almindeligt både for mødre og fædre. Udover trivsel, kan det være information om eller spørgsmål til PKU/hælprøven, hørescreeningen, søvn, snak om kemi i dagligdagen og alt muligt andet, som ligger efter, at barnet er kommet til verden. Jeg har den tid, vi skal bruge. Der skal tages hånd om denne særlige periode i livet.

Efterfødselssamtale

Mange kvinder og par kan også have behov for at få talt deres fødselsforløb igennem med en jordemoder lige efter eller lidt tid efter fødslen.

Nogle fødsler går helt efter planen, men alligevel er det rart at få vendt eller genfortalt nogle ting. Andre gange har fødslen været en helt anden oplevelse, end hvad man havde forventet. Det kan også være, at nogle forhold har gjort, at fødslen har taget en helt uventet drejning. I alle tilfælde kan det være en rigtig god investering at tale forløbet igennem med en jordemoder bagefter.

Det kan have stor betydning for ens selvforståelse, at man har en brugbar ”fødselsfortælling”. Selvom fødslen har været hård eller endte helt anderledes, end hvad man havde håbet, kan der godt skabes en positiv fødselsfortælling, der giver mening for én og kan være en styrke. Man bærer sin fødselsfortælling med sig resten af livet. Og ved eventuelle senere graviditeter skinner den igennem. Lad os få talt fødslen igennem sammen og sat tingene på plads i det rigtige perspektiv.

Jeg tager udgangspunkt i din fødselsjournal. Et eksemplar af journalen kan hentes på sundhed.dk nogle dage efter fødslen. Det, der skal fylde mest, er din/jeres oplevelse af fødslen helt fra start, til når I har fortalt, alt det I har på hjertet og fået besvaret alle spørgsmål.

Jeg anbefaler, at din partner (eller hvem, du havde med til fødslen) deltager i samtalen. Det giver rigtig god mening, hvis det kan lade sig gøre.

 

Tryk for at se mine andre ydelser.